NaNoWriMo-raportti 2017

National Novel Writing Month (NaNoWriMo) on varmasti nykyään useimmille kirjoittajille tuttu tapahtuma, joka on pyörinyt vuodesta 1999. Kertaan perusteet kuitenkin lyhyesti. Kyseessä on maksuton verkkopohjainen projekti, joka kannustaa osallistujia kirjoittamaan 50,000 sanan mittaisen käsikirjoituksen marraskuussa. Kyse on itse asetettavasta, vertaistuetusta tavoitteesta. Mikäli kuukauden jokaisena päivänä saa aikaiseksi vajaat 1,700 sanaa, saavuttaa 50,000 sanan maalin kuun loppuun mennessä.

Olen lähtenyt mukaan projektiin 2014 (23,973 sanaa), 2015 (39,071 sanaa) ja 2017 (50,926 sanaa). Marraskuussa 2017 sain viimeinkin vaaditun tekstimäärän kasaan ja pääsin nauttimaan paitsi itse tulostettavasta diplomista ja palkintotuotteista, ennen kaikkea siitä, että tarina kulki maaliin saakka. Ei siitä järin hääppöistä kertomusta tullut mutta ihan kohtuullinen käsikirjoitusversio, jota voi myöhemmin teurastaa lyhyemmiksi novelleiksi tai muokata kirjamittaisena. Mielestäni vain kirjoitettua tekstiä voi todella työstää: tässäkin on varmasti koulukunta- ja makueroja.

Alun perin suunnitelmissani ei ollut osallistua haasteeseen lainkaan 2017. Loppuvuosi oli töiden ja muiden kirjoitusprojektien myötä varsin kiireinen. Päädyttyäni istumaan pitkän pätkän junassa ja vaihdettuani odottamatta uneliaan maaseudun halki köröttelevään bussiin mielessäni heräsi ajatus, jota ryhdyin tunneilla venyneen matkan aikana hahmottelemaan tekstiksi. Toden teolla tartuin kirjoittamiseen vasta 6. marraskuuta, miltei viikon aikataulusta myöhässä. Pelatakseni hiukan tasoitusta sanamäärässä, päätin kirjoittaa suomen sijaan englanniksi. Tarina tuntui lähtevän käyntiin ja kulkevan. Sain muutamassa päivässä kiinni tarpeellisen kirjoitusrytmin. Aamut, illat ja viikonloput tuli näin uhrattua kirjoittamisen alttarille. Vaikka tekstin tuottaminen välillä takelteli, seuraavan reilun viikon ajan pysyin hieman (noin päivän verran, joskus parikin) aikataulusta edellä.

Kuun puolivälissä iski suvantovaihe ja kodin puolelle tulvivat työkiireet löivät loven saavutettuun rytmiin. Mukava kirjoittaminen muuttui epätoivoiseksi taisteluksi roikkua kiinni kirjainmäärissä. Motivoidakseni itseäni osallistuin pariin virtuaaliseen kirjoitustapaamiseen ja sanakiriin, jotka toivat kaivattua potkua tekstiin. Marraskuun puolivälin kieppeillä vaihdoin tekstityökaluni Wordista Scrivenerin testiversioon, jota jaettiin osallistujien käyttöön. Helsinkiläinen ystäväni oli jo ennättänyt aiemmin esitellä ja suositella työkalua omien kirjoitusprojektiensa tiimoilta. Huomasin sen hyödyllisyyden heti pidemmän tekstin jäsentämisessä ja hallinnassa. Vaikka kirjoitan edelleen novellimittaisia tekstejä Wordilla, tarttuisin pidempään käsikirjoitukseen varmasti Scrivenerillä. NaNoWriMo:n ”voitettuani” (tai paremmin, voitettuani itseni) pääsin hankkimaan Scrivener-lisenssin puoleen hintaan.

Kuten todettua tekstimäärä tuli kasaan ja itse asiassa lopulta paria päivää etuajassa. Tarinassa on hyviä ideoita, mutta myös runsaasti höttöä, jota syntyi erityisesti kehnon motivaation päivinä, ja keskimääräistä heikompaa tekstiä. Huomasin jo kirjoittaessani, etten lainkaan pidä päähenkilöstäni, joka osoittautui kertakaikkisen sietämättömäksi tapaukseksi. Pariin otteeseen pohdin vakavasti hänestä eroon hankkiutumista ja tilan antamista jollekulle toiselle henkilögalleriassa. Loppua kohden hänen luonteensa hieman silottui, mutta ei kovin paljon. Ärsyttävä tyyppi. Toinen asia johon melko pian kiinnitin huomiota, mutta jota en lähtenyt kirjoittaessani muokkaamaan, oli juonen kuljetus. Siitä tuli luku luvulta kriisistä toiseen etenevä ja hieman poukkoileva kaari, jolla kuitenkin on melko selkeä alku ja loppu.

Alkuperäinen suunnitelmani oli palata tekstin pariin nyt tammikuun aikana, mikä saa nyt väistyä muiden kirjoitusprojektien alta. Samalla otan tarinaan hiukan enemmän etäisyyttä ja mietin kuinka haluan sitä tulevaisuudessa käyttää. Kaiken kaikkiaan NaNoWriMo oli mukava, ajoittain haastava ja usein palkitseva kokemus, joka tutustutti minut tänä vuonna uusiin työkaluihin ja avasi virtuaalisten kirjoittajapiirien ja vlogien hyötyjä. Toivon, että minulla on tänä vuonna aikaa ryhtyä työskentelemään uuden ”nanon” parissa ja pääsen taas osallistumaan marraskuun kirjalliseen ponnistukseen.

Saa nähdä kuinka käy!

 

Kirjoittamisesta kirjoittamisesta ja sananen kirjoittamisesta

Mainitsin pari vuotta takaperin ohimennen Julia Cameronin ja Natalie Goldbergin kirjoitusoppaat Tie luovuuteen. Henkinen polku syvempään luovuuteen (Like, 2012) ja Avoin mieli. Kuinka elää kirjoittajan elämää (Kansanvalistusseura, 2011). Tässä tekstissä lähestyn kirjoittamista esittelemällä kolme kirjoitusopasta. Näistä ensimmäinen on Cameronin jo mainittu Tie luovuuteen. Lisäksi mukaan valikoituivat Emilia Karjulan toimittama Kirjoittamisen taide ja taito (Atena, 2014) sekä Saara Henrikssonin, Irma Hirsjärven ja Anne Leinosen toimittama Kummallisen kirjoittajat. Opas fiktiivisen maailman luomiseen (Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry, 2016).

Kirjat:

Cameron, Julia. Tie Luovuuteen. Henkinen polku syvempään luovuuteen. Like, 2012. 342 s.

Henriksson, Saara; Hirsjärvi, Irma & Leinonen, Anne (toim.). Kummallisen kirjoittajat. Opas fiktiivisen maailman luomiseen. Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry, 2016. 255 s.

Karjula, Emilia (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Atena, 2014. 272 s.

Aluksi haluan korostaa, että oppaat ovat hyvin erityyppisiä. Cameronin kirja on eräänlainen elämäntapaopas. Sen lähtökohta on herätellä luovuutta erilaisin ärsykkein ja tarjota työkaluja kirjoitusrutiinien kehittämiseksi. Käytännössä Cameronin kirja rakentaa 12 viikon mittaisen harjoitusohjelman inspiraation vapauttamiseksi. Karjulan toimittama artikkelikokoelma on sävyltään akateeminen ja siihen on koottu Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen asiantuntijoiden tekstejä. Siinä missä Tie luovuuteen ja Kirjoittamisen taide ja taito lähestyvät aihettaan melko laaja-alaisesti, Kummallisen kirjoittajat on aihepiiriltään rajatumpi ja yksityiskohtaisempi. Kirjan artikkelit ja esseet keskittyvät nimenomaan spekulatiifiseen fiktioon.

Luut

Cameronin opas on eräänlainen “puuhakirja”, joka kuljettaa lukijan halki 12 viikon “kuurin” erilaisia luovuutta ruokkimaan tarkoitettuja ja rutiineja rakentavia tehtäviä. Tämän lisäksi mukana on kirjoitustehtäviä, vanhojen tottumusten murtamista, uusien rakentamista ja erilaisten tekstilajien kokeilemista. Lyhyesti sanottuna koin kirjan sisällön melko työlääksi, minkä sinällään ei pitäisi olla kirjoittajalle tai sellaiseksi halajavalle vierasta. Ehkä tässä on osa opetuksen annista? Polku, jolle kirjoittajaksi pyrkivä on astumassa, vaatii aikaa ja ponnisteluja. Koin kirjassa häiritsevimmäksi New Age -henkisen vireen, jota Cameron vaikutti tyrkyttävän joka nurkan takana. Hyödyllisintä antia oli kirjoittamisrutiinin rakentamiseen ohjaava ote ja erilaiset ajankäyttöön liittyvät neuvot. Koska Cameron sivuaa aiheita inspiraation löytämisestä menestyksen kanssa painiskeluun, opas varmaankin tarjoaa erilaista sisältöä erilaisten kysymysten parissa työskenteleville kirjoittajille. Itse koin “Cameronin kuurin” osittain hyödyllisenä ja osittain tyystin joutavanpäiväisenä mutta kiinnostavana kokeiluna.

Kirjoittamisen taide ja taito eroaa edellisestä jo siinä, ettei teoksessa ole yhtä kirjoittajaa eikä se artikkelikokoelmana samalla tavalla muodosta yhtä yhtenäistä kokonaisuutta. Kirja on rakennettu yliopistollisen oppikirjan muottiin sopivaksi ja taitava toimitustyö sitoo eri kirjoittajien tekstit luonteviin yhteyksiin. Kuten todettu, kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita. Johdanto-osan jälkeen kirja jakautuu kolmeen päälukuun. Kahdessa ensimmäisessä käydään läpi esimerkiksi aineiston käyttöä, rakennekysymyksiä, kertojapositiota, palautteen vastaanottamista sekä maailman ja sen henkilöiden muotoutumista. Viimeisessä osassa tarkastellaan minkälaista työkseen kirjoittaminen oikeastaan on. Artikkelit maistuvat akateemisilta ja alun luvuissa varsin teoreettisilta. Tekstit maalaavat luovan kirjoittajan työstä realistisen kuvan haasteineen mutta säilyttävät samalla kannustavan otteen. Alkupään artikkelit antavat tekstin rakennetta pohtivalle ja omaa tyyliään etsivälle teoreettisia työkaluja ja pohjaa jolle rakentaa. Elämänmakuiset lainaukset ja haastattelut vetävät lukijan uskottavasti lähemmäs ammattikirjailijoiden arkipäivää. Koska en ole varsinaisesti opiskellut luovaa kirjoittamista lukukokemus oli mielenkiintoinen ja avartava. Osa artikkeleista tuntui hiukan raskassoutuisilta mutta silti sain useimmista jotakin antia omaan repertuaariini.

Kummallisen kirjoittajat on käytännönläheinen opas spekulatiivisen fiktion kirjoittajille. Sen sivumäärään on saatu mahdutettua 15 tekijää. Kenties juuri tästä syystä sisältö on muodoltaan vaihtelevin, jos teemaltaan yhtenäisin. Tässäkin kokoelmassa toimittajat ovat olleet tehtävänsä tasalla. Lukuja ei ole kuitenkaan jaettu suurempiin osakokonaisuuksiin joka saattaa antaa sirpaleisen ensivaikutelman. Kirjaa on kuitenkin mielestäni huomattavasti helpompi lähestyä kuin Kirjoittamisen taidetta ja taitoa. Sisältö ei myöskään petä. Spekulatiivisen fiktion kirjoittamista käsitellään tarinoiden synnystä ja sisällön muotoutumisesta rakenteellisiin ja kerronnallisiin kysymyksiin. Kirjassa pureudutaan käytännön kirjoitustyöhön ja sen tulevaisuusnäkymiin, palautteen vastaanottamiseen sekä lukemiseen kirjoittamisen polttoaineena. Kirjan aiheisiin oli verrattain helppo samaistua ja ne antoivat myös uutta näkökulmaa omaan genrekirjoittamiseen. Kolmesta oppaasta hyödyllisimmäksi koin Kummallisen kirjoittajat juuri kohdennuksensa ja lukijaystävällisyytensä tähden. Voin suositella sitä hyvällä omatunnolla erityisesti aloitteleville kirjoittajille ja useimmat sen neuvoista ovat sovitettavissa myös kauhu-, fantasia- ja tieteiskirjallisuuden ulkopuolella. Täytyypä varmaan tutustua saman yhdistyksen kustantamaan Kirjoita kosmos – opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen (Suomen fantasia- ja tieteiskirjoittajat ry ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry, 2006).

Lihat

Omalla kirjoitusrintamalla sain viimeinkin marraskuussa kasaan NaNoWriMo -tekstin, mihin palaan kokemuksena vielä myöhemmin. Onhan tätä jo kahtena aiempana vuonna yritetty, kehnommalla menestyksellä.

Syksyn kiintoisin kehityskaari oli kuitenkin erään satasanaisen tarinan kasvaminen täysimittaiseksi novelliksi. Kyseessä on ensimmäinen täällä Stooritiskillä julkaisemani raapale, joka nyt julkaistiin Kosmoskynän kauhuteemaisessa numerossa 2/2017. Alkuperäisessä raapaleessa kertomuksen ydin oli jo kiteytynyt, mutta novellia kirjoittaessa tuntui, että tarina sai viimeinkin tilaa hengittää. Kun novellin keskeisimmät elementit olivat jo olemassa tunnelmaa niiden ympärillä oli helpompi kehittää eteenpäin. Päästyäni ensimmäisen käsikirjoitusversion loppuun olin hämmästynyt kuinka paljon asiaa 100 sanan siemenen ympärille oli versonut – ja vielä olisi ollut varaa syventää sävyjä. Tätä sitten tietysti työstettiin edelleen toimittajan kanssa kunnes tarina oli julkaisuvalmis. Onpa kertomuksen teemaan liittyen julkaistu toinenkin novelli “Metsän väri” H. P. Lovecraft Historiallinen seura ry:n Kuiskaus pimeässä -lehdessä 1/2017.